top of page
NVT-logo.jpg
Nuorten vammaisten tukisäätiö julistaa haettavaksi yhteensä 10 000 eur henkilökohtaisina apurahoina vammaistutkimusta varten

 

Apuraha myönnetään kahtena 5000 euron suuruisena apurahana tai useampana pienempänä esim.

kolmena noin 3000 euron suuruisena apurahana hakemuksista riippuen.

 

Apuraha myönnetään tutkimukselle, joka kohdistuu erityisesti liikuntarajoitteisten ihmisten lääketieteelliseen, sosiaalilääketieteelliseen, kuntouttavaan, yhteiskunnalliseen tai humanistiseen vammaistutkimukseen. Se voidaan myöntää sekä ylemmän että alemman korkeakoulututkinnon suorittaneelle tai niitä suorittavalle henkilölle. Opinnäytetyöhön tai matka- tai materiaalikuluihin apurahaa ei kuitenkaan myönnetä.

 

Päätökset apurahan saajista tekee Nuorten vammaisten tukisäätiön hallitus, jolle apuraha-anomukset osoitetaan.

 

Kirjalliseen vapaamuotoiseen apuraha-anomukseen tulee liittää lyhyt ansio- ja mahdollinen julkaisuluettelo, tutkimussuunnitelma sekä suunnitelma apurahan käytöstä. Mahdolliset suositukset huomioidaan.

 

Apurahan saaja velvoitetaan tekemään selvitys apurahan käytöstä ja tutkimuksen etenemisestä tukisäätiön hallitukselle vuosi apurahan myöntämisestä.

 

Apurahan saamisesta ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

 

Apurahahakemuksen tulee olla perillä 31.01.2023 mennessä ja se osoitetaan Nuorten vammaisten

tukisäätiön hallitukselle, Myllytullinkatu 7, 90130 Oulu.

 

Mahdolliset yhteydenotot:

erikoislääkäri Päivi Olsen

paivi.olsen@gmail.com

p. 040 735 7620

bottom of page