top of page

Säätiön hallitus

Jorma Bäckman; pj, varatuomari

Jaakko Simojoki, vpj, tietohallintojohtaja

Tiina Seppänen, fysioterapeutti

Tarja Junnikkala, erikoislääkäri

Susanna Lähteenmäki, opettaja
Päivi Olsen; erikoislääkäri

Teuvo Välikangas, toimitusjohtaja 

Mikko Heikkinen, toimitusjohtaja

Hallituksen tehtävät

Hallitus kokoontuu tilikauden aikana keskimäärin 5 kertaa.

Säätiön varallisuus

Säätiö kerää tuloja pääasiallisesti huoneistojen vuokratuotoista. 
Lisäksi säätiö saa sijoituskorkotuottoja.

Säätiön lahjoittamat apurahat ja stipendit

Tuottoja säätiö jakaa vuosittain apurahoina ja stipendeinä noin 20 000 euroa.

 

Apurahan tarkoituksena on auttaa pohjoissuomalaisia nuoria vammaisia tai vastaavaan kohderyhmään kohdistuvaa tutkimustoimintaa.

bottom of page