top of page

Säätiö ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja käytettäväksi nuorten vammaisten tukemiseen

Mikäli harkitset lahjoitusta, voit ottaa yhteyden säätiön hallituksen puheenjohtaja Jorma Bäckmaniin 0500 683 888 tai sihteeri Marjukka Tarkiaiseen 040 305 4002.

Kertalahjoitus

Yksinkertaisin tapa tukea säätiön toimintaa on tehdä kertalahjoitus omalla tai yhteisön nimellä.
Lahjoituksesta tehdään asianmukaiset lahjoitusasiakirjat, joissa voidaan sopia muun muassa lahjoituksen käyttötarkoituksesta. Rahalahjoituksesta voidaan muodostaa myös lahjoittajansa nimeä kantava nimikkorahasto. Voit siirtää haluamasi summan Nuorten vammaisten tukisäätiön tilille FI25 5741 3620 4461 76

Testamenttilahjoitus

Yksityishenkilöt voivat tehdä säätiölle tai sen erikoisrahastoihin lahjoituksia tai testamentteja sen toiminnan tukemiseen. Lahjoituksesta voidaan muodostaa säätiön sisälle erikoisrahasto.
 

Merkkipäivälahjoitus

Merkkipäivärahastoon voivat yksityishenkilöt liittyä pyytämällä merkkipäivinään onnittelijoita ohjaamaan onnittelut lahjoituksena säätiölle.  Merkkipäivärahaston säännöt saa säätiön toimihenkilöiltä.  

Nuorten vammaisten tukisäätiön lahjoitustili on FI25 5741 3620 4461 76
 

Mikäli haluat määritellä lahjoitukselle jonkin tarkemman kohteen, ota yhteys säätiön hallituksen puheenjohtaja Jorma Bäckmaniin 0500 683 888 tai taloudenhoitaja Marjukka Tarkiaiseen 029 529 4002.

Yritysten lahjoitukset

Säätiö etsii yhteistyökumppaneikseen yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita lasten ja nuorten hyväksi tehtävästä vammaistyöstä. Säätiölle tehtävät yli 850 euron suuruiset lahjoitukset ovat vähennyskelpoisia yritysten tuloverotuksessa. Säätiö antaa lahjoittajalle vähennystä varten tarvittavan todistuksen.

Käytännössä lahjoitus tapahtuu siten, että lahjoittaja toimittaa säätiölle lahjakirjan ja maksaa lahjoitussumman säätiön pankkitilille FI25 5741 3620 4461 76

Muistorahasto

Säätiö ylläpitää edesmenneen kasvatustieteiden lisensiaatti Pentti Murron muistorahastoa. Rahaston tarkoituksena on tukea Pohjois-Suomesta kotoisin olevien cp-vammaisten nuorten opiskelua sekä taide- ja kulttuuriharrastuksia. 

Pentti Murto (1954-2005) oli oululainen tutkija ja kirjailija, jolla oli CP-vamma. Vammastaan ja monista vaikeuksistaan huolimatta hän kävi koulunsa normaaleissa oppilaitoksissa. Ylioppilaaksi tultuaan hän suoritti kauppaopiston ja valmistui varanotaariksi Helsingin yliopistosta. Oltuaan työssä Oulun kaupungin opetusvirastossa ja lääninhallituksen kouluosastossa hän ryhtyi opiskelemaan kasvatustieteitä Oulun yliopistossa, jossa suoritti kasvatustieteiden maisterin ja lisensiaatin tutkinnot.

Puhevaikeuksistaan huolimatta hän oli suosittu puhuja ja luennoitsija yliopistossa ja myös yliopiston ulkopuolella. Murron monipuolista lahjakkuutta osoittaa, että hän julkaisi myös neljä runokokoelmaa, joista viimeinen ”Yön iholla” todistaa, että hän oli paitsi vammaisrunoilija myös runoilija ja kirjailija sanan täydessä merkityksessä.

bottom of page